Cine Suntem

Primul Episcop al Americii Policarp Morusca spunea:

“Trăiască, crească şi înflorească Biserica Românească dreptcredincioasă, spre slava lui Dumnezeu şi bun folosul de mântuire, vremelnică şi veşnică, a poporului nostru credincios

Parintele Silvius Sfera
Preot Paroh Silvius Sfera

“AMERICA!!! a fost şi este ca o ţară din poveşti pentru toţi locuitorii din lume ca şi pentru poporul nostru românesc.

FLORIDA!!! acest cuvânt ascunde ţara veşnic caldă, fără zăpadă, statul în care oamenii trăiesc până la adânci bătrâneţe, poate se credea că nici nu vor mai muri vreodată.”
(Pr. Prot. Ioan Bugariu, Buletinul Parohial nr.19,1980)

Începând cu anul 1900 şi până azi mulţi români au emigrat în Statele Unite ale Americii. Un număr destul de mare a ajuns să locuiască şi în Hollywood, Florida, un oraş cunoscut pentru diversitatea sa culturală şi varietatea bogată de naţionalităţi.

Parohia Ortodoxă Română SFÂNTA CRUCE a luat fiinţă din dorinţa şi prin strădania credincioşilor care ajunşi aici aveau nevoie de un locaş de rugăciune, de perpetuare a tradiţiilor, obiceiurilor şi a limbii strămoşeşti. Biserica stă ca o dovadă vie a dragostei şi credinţei în Dumnezeu a românilor stabiliţi pe aceste meleaguri.

BISERICA SFÂNTA CRUCE!!! este o binecuvântare primită de la Dumnezeu pentru toţi credincioşii din Florida şi nu numai, ea întăreşte prezenţa noastră ca neam în America. Aici în Florida ca şi în celelalte părţi locuite de români, Biserica, cu Legea ei şi Tradiţia Strămoşească, este centrul în jurul căruia se adună tot ce este românesc şi creştinesc. Aici se vorbeşte, se slujeşte, se predică în româneşte, aici se cântă în româneşte şi se dansează frumoasele noastre jocuri româneşti. Mâncărurile noastre tradiţionale sunt pregătite cu multă dragoste de iscusitele gospodine de la Reuniunea de Doamne Sfânta Parascheva pentru ai face pe credincioşi să se simtă ca acasă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.